Skriti kupec

S skritim kupcem, metodo raziskovanja z aktivno udeležbo, pridobite vpogled v delovanje določene poslovalnice ali zaposlenega na večih področjih. Povratne informacije vam omogočajo obveščeno sprejemanje odločitev v zvezi s potrebnimi kadrovskimi ukrepi za dosego optimalnega učinka.

 
 
 
 

Kaj omogoča?

 

Naša metoda preverjanja omogoča merjenje kakovosti prodajnih aktivnosti, skladnost s predpisi, zbiranje posebnih informacij o izdelkih in storitvah.

Za metodo skritega kupca lahko rečemo tudi da je posebna oblika tržne raziskave. S pomočjo metode skritega kupca dobi podjetje svež vpogled v to, kako ga kupci dojemajo.

 
 
 
 

Področja izvedbe

Skriti kupec se lahko izvaja na naslednjih področjih: malo prodaja, trgovina, restavracije, nepremičnine, banke, zavarovalnice, avtomehanične delavnice, ter vsa ostala področja kjer se vaši zaposleni srečujejo s končnimi kupci in s tem predstavljajo podjetje, lahko pa se izvaja tudi za preverjanje konkurence in primerjavo kakovosti storitev.

Čuječe opazovanje

Storitev skritega kupca osredotočena v preverjanje, s skritim kupcem ugotavljamo kaj zaposleni delajo prav in kako se lahko izboljšajo.

V poročilu so zajete povratne informacije skritih kupcev o njihovih izkušnjah. Vloga skritega kupca je karseda čuječe opazovanje in ovrednotenje trenutnega stanja.

Naloge

Naši strokovnjaki opravljajo posebne naloge kot so nakup izdelka, registracijo pritožb, preverjajo prijaznost in prepoznavanje potreb kupca, obnašanje in nato zagotovijo podrobna poročila, ki so lahko vezana na skladnost z internimi predpisi posameznega podjetja, ali pa specifična poročila, ki se oblikujejo glede na same zahteve podjetja.

 
 

Razvoj potencialov

Potenciale, ki jih odkrijemo z metodo skritega kupca lahko okrepite s pomočjo metode razvoja kompetenc, ki jo izvajamo v Kadroom-u.

Psihološko testiranje

Poglobite razumevanje delovanja posameznih zaposlenih ali ekipe s pomočjo našega paketa psihološkega testiranja in ocenjevalnega centra.

Iskanje najboljših

Spomnite se na nas, kadar se želite kadrovsko okrepiti. Edini na slovenskem trgu že v osnovnem paketu nudimo tri točkovni sistem preverjanja kandidatov.