Razvoj kompetenc

Z razvojem specifičnih kompetenc posameznikov in ekipe znotraj podjetja se izognemo potrebi po zamenjavi kadra, istočasno pa spodbujamo osebne in ekipne izboljšave ter zagotavljamo kvaliteten nabor različnih ravni usposobljenosti posameznikov, organizacijsko učinkovitost in zagon / motivacijo.

 
 
 
 

Specifične kompetence

 

Kadar ocenjujemo kompetence posameznika, imamo v očeh več specifičnih lastnosti in sposobnosti, ki po eni strani določajo uspešnost kandidata kot zaposlenega, po drugi strani pa zaznamujejo njegovo zadovoljstvo z določenim delovnim mestom.

 
agresivnost
ambicioznost
analitično mišljenje
čustvena stabilnost
dinamičnost
diplomacija
dobra samopodoba
kognitivne sposobnosti
domišljija
empatija
entuziazem
fleksibilnost
frustracijska toleranca
inovativnost
intuicija
jasnost sporočanja
konceptualno mišljenje
konkretnost
kreativnost
logika
medosebne spretnosti
metodičnost
močna volja
natančnost
obvladovanje konfliktov
ocenjevanje sodelavcev
odločnost
odpornost na stres
odprta komunikacija
organiziranost
praktično mišljenje
prilagodljivost
pripadnost podjetju
reševanje konfliktov
reševanje problemov
samoiniciativnost
samokontrola
samostojnost
smisel za prodajo
spodbujanje sodelavcev
sposobnost načrtovanja
sposobnost pogajanja
stopnja samopodobe
timsko delo
točnost
usmerjenost k rezultatom
usmerjenost k stranki
večperspektivnost
vodenje timov
vztrajnost
zaupnost
 
 
 

Specifične veščine

Navedene kompetence, ki jih merimo, ocenjujemo in razvijamo v Kadroom-u so v različnih kombinacijah pomembne za posamezna področja udejstvovanja. S tem je bolj ali manj znana privzeta kombinacija zaželjenih specifičnih kompetenc za določeno delovno mesto.

Področja kompetenc razvijamo in krepimo skozi vadbo in učenje specifičnih veščin:Vodstvene veščine
Prodajne veščine
Komunikacijske veščine
Veščine javnega nastopanja
Socialne veščine
 
 
 
 

Skriti kupec

Z storitvijo skritega kupca lahko podjetje preveri kompetenčnost zaposlenih v praksi. Skozi strukturirano metodo podjetje pridobi dragocene povratne informacije.Psihološko testiranje

Kadroom omogoča ocenjevanje kompetenc skozi tri točkovno metodo preverjanja z vedenjskim intervjujem, psihološkim testiranjem in ocenjevalnim centrom.Iskanje najboljših

Spomnite se na nas, kadar se želite kadrovsko okrepiti. Edini na slovenskem trgu že v osnovnem paketu nudimo tri točkovni sistem preverjanja kandidatov.