Kadroom

Oddelek za poslovne partnerje

Kadroom poslovnim partnerjem ponuja raznoliko paleto kadrovskih, izobraževalnih in svetovalnih storitev, ki podjetjem omogočajo boljše izbire tako ob zaposlovanju in razvoju kot ob neugodnih obdobjih, ko ta zmanjšujejo število zaposlenih.

Iskanje in selekcija

Klasično iskanje in selekcija kadra se nanaša na več različnih načinov in postopkov pri iskanju najbolj optimalnega kadra, ki bo ustrezal zahtevam naročnika. Postopek kadrovanja je odvisen od narave projekta in profila kandidata, ki ga iščemo, vendar v Kadroom-u proces iskanja in selekcije v glavnem zajema 12 korakov s katerimi zagotavljamo visoko kakovost izbranega kandidata.

Psihološko testiranje

Preverjanje ustreznosti kandidatov pred sprejemom na delovno mesto na Kadroom-u vključuje tudi psihološko testiranje in oceno kompetenc. Kandidate preverimo tudi v praksi, bok ob boku z drugimi primerljivimi kandidati v ocenjevalnem centru. Tovrstno preverjanje ni ustrezno le ob zaposlovanju, temveč tudi ob preverjanje najboljše izbire med obstoječimi zaposlenimi ob napredovanju in prevzemanju odgovornih položajev v podjetju.

Outplacement

Outplacement je najboljša rešitev za primere, ko je podjetje iz različnih razlogov primorano v odpuščanje delavcev. S pomočjo programa svetovanja ob izgubi zaposlitve se sistematično manjša škoda zaradi izgube zaposlitve tako, da se skrajša obdobje iskanja nove zaposlitve. To dosegamo metodično s procesom ozaveščanja potencialov in učenja tehnik iskanja in ustvarjanja potreb po delu na trgu.

Skriti kupec

Skriti kupec je metoda preverjanja postopka in kakovosti (praviloma prodajnih) storitev naročnikov. Lastniki in vodstvo podjetja na ta način eksterno in karseda objektivno ovrednotijo delo svojih zaposlenih z namenom iskanja možnih razvojnih potencialov. Pridobljene povratne informacije podjetju omogočajo usmerjeno interveniranje in učinkovito porabo sredstev za razvoj.

 
 
 

Iskanje in selekcija

Kadroom edini na slovenskem trgu že v osnovnem paketu nudi tri točkovni sistem preverjanja kandidatov in tako dosledno zagotavlja najboljše mogoče kandidate za izpolnitev specifičnih potreb.

 

Etično

V stikih z vsemi sodelujočimi stremimo k visoki meri etičnosti našega dela. Ta vključuje iskrenost do poslovnih partnerjev o morebitni neustreznosti kandidata za določeno delovno mesto.

Zaupnost in diskretnost

Zaupno

Stalno skrbimo za varovanje osebnih podatkov, zasebnosti in dostojanstvo kandidatov, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov. Z enako mero etičnosti in strokovnosti obravnavamo vse sodelujoče, ne glede na to ali imamo podpisano pogodbo o sodelovanju ali ne.

Strastno in zagnano

Strastno

Svoje delo opravljamo z visoko mero angažiranosti za uresničitev vaših poslovnih ciljev. Ob stiku z vsemi kandidati in podjetji vedno iščemo najboljše kombinacije in vam zagotavljamo najboljše kandidate za vaše delovno mesto.

 
 
Quote

Ob selitvi iz tujine nazaj v Slovenijo, sem se za pomoč pri iskanju zaposlitve obrnil na Kadroom. Prepričala me je njihova profesionalnost, individualen pristop in odlično poznavanje trga dela. Iskal sem zaposlitev na področju prodaje in produktnega vodenja v visokotehnoloških podjetjih, ki svoje proizvode prodajajo po celem svetu . Ker gre za precej specifičen profil, sem bil najprej skeptičen kakšne so možnosti, da najdemo kaj ustreznega.

Vendar sem bil pozitivno presenečen, ko so mi v kratkem času organizirali kar nekaj razgovorov pri vodilnih slovenskih podjetjih s tega področja. Po nekaj krogih razgovorov, sem se odločil sprejeti ponudbo za položaj „Produktnega vodje“ pri enem od vodilnih in najhitreje rastočih slovenskih podjetij s podrocja elektrotehnike. Hvala, Kadroom!

Quote

Andrej, 36 let

Produktni vodja

 
 
 

Še iščete pravega kandidata?

Spomnite se na nas, kadar se želite kadrovsko okrepiti. Edini na slovenskem trgu že v osnovnem paketu nudimo tri točkovni sistem preverjanja kandidatov.

 

Človeku naklonjen odnos
in medosebno spoštovanje.

Spoštovanje nam predstavlja eno ključnih vrednot za uspešno sodelovanje s kandidati in poslovnimi partnerji. Stremimo k odličnosti in kakovostni odnosi s soljudmi so pomemben del tega. Spoštljivost do poslovnih partnerjev in kandidatov ohranjamo trajno – tudi, ko z njimi nismo v neposrednem stiku.

Razumevanje sočloveka

Razumevanje in odprto uho
za vaše želje in potrebe.

Naši sodelavci pozorno prisluhnejo vašim željam in potrebam ter vam pomagajo razjasniti morebitne dvome in vprašanja. Vzamemo si čas, da dobro spoznamo delovno mesto in pogoje dela v podjetjih, ki iščejo nove sodelavce. Le tako je mogoče kandidatom karseda stvarno predstaviti delo na katerega se prijavljajo.

Strokovnost in kakovost

Strokoven pristop in
usmerjenost h kakovosti.

Uporabljamo strokovno uveljavljene metode preverjanja usposobljenosti in primernosti kandidatov. Omogočamo več kot le pregled formalne ustreznosti. Gledamo globlje od skopih avtobiografskih podatkov in vidimo kandidate skozi več pomembnih razsežnosti.

 
 

Skriti kupec

Z storitvijo skritega kupca lahko podjetje preveri kompetenčnost zaposlenih v praksi. Skozi strukturirano metodo podjetje pridobi dragocene povratne informacije.


 
 
 
 
 
 
 
 

Želite izvedeti več?

Z veseljem bomo odgovorili na vsakršno vaše vprašanje, predlog ali pripombo. Pokličite nas in naročite brezplačno predstavitev naših storitev.

040 573 570