Kaj je outplacement?

Outplacement je najboljša rešitev za primere, ko je podjetje iz različnih razlogov primorano v odpuščanje delavcev. S pomočjo programa svetovanja ob izgubi zaposlitve se sistematično manjša škoda zaradi izgube zaposlitve tako, da se skrajša obdobje iskanja nove zaposlitve. To dosegamo metodično s procesom ozaveščanja potencialov in učenja tehnik iskanja in ustvarjanja potreb po delu na trgu.

Zakaj je dobro biti pripravljen s programom outplacementa?

Izboljšanje vzdušja
v podjetju

Podjetje v sklopu outplacement-a pokaže skrb za presežne zaposlene in omogoči izboljšanje učinkovitosti pri dveh ključnih skupinah: preostalih zaposlenih z izboljšanjem morale in sodelovanja ter presežnih zaposlenih, ki se lahko ob povečanem obsegu dela ponovno vrnejo v isto podjetje.

Uresničevanje
poslovnih ciljev

Podjetja so zaradi uresničevanja svojih poslovnih ciljev primorana sprejeti tudi odločitve povezane z odpuščanjem. Outplacement nudi podjetju ohranitev fokusa na poslovanju, medtem ko v ozadju lahko poteka prestrukturiranje, združitev, prevzem, sprememba vodstva in drugo.

Utrjevanje
blagovne znamke

Ohraniti dobro ime je ključnega pomena tako za potrošnike in vlagatelje kot tudi obstoječe in prihodne zaposlene. Devet od desetih posameznikov ostane v istem okolju po tem ko so prenehali z delom pri svojem delodajalcu. Podoba in ugled podjetja bosta igrala pomembno vlogo v prepoznavnosti, ko se le-ta poteguje za stranke ali potencialne nove kadre.

Družbena
odgovornost

Podjetje se zavezuje zaradi svoje etične odgovornosti obravnavati presežne zaposlene z dostojanstvom in spoštovanjem ter jim ponuditi maksimalno pomoč pri vstopu na trg delovne sile.

Nižanje izpostavljenosti
pravnim sporom

Raziskave so pokazale, da se presežni zaposleni, ki so vključeni v program outplacement-a, v veliki večini ne poslužujejo pravnih postopkov in medijsko ne izpostavljajo podjetja.

Odzivanje na
razmere na trgu

Storitev omogoča podjetju proaktivno odzivanje na spreminjajoče poslovne izzive, nudi stabilnost in konkurenčnost na trgu. Z našimi rešitvami pa podjetju tudi pomagamo ohraniti storilnost zaposlenih glede na potrebe poslovanja, kljub zmanjšanju prometa in posledično presežku delovne sile.

 

Podpora ob zmanjševanju
števila zaposlenih

Naši strokovnjaki nudijo podporo, se ozirajo in odzivajo na reakcije zaposlenih, le-tem nudijo podporo ter jih povežejo z našimi svetovalci z namenom produktivnega kariernega prehoda; bodisi z novo zaposlitvijo, bodisi preko ustvarjanja portfolia, ali pa preko samozaposlitve, vnovičnega izobraževanja ali z upokojitvijo.

 
 
 
Quote

Podjetja ozaveščamo, da je potrebno presežne zaposlene obravnavati z dostojanstvom in spoštovanjem in jim pomagati do nadaljnjih korakov na čim bolj pozitiven način in kar se da hitro.

Quote

Ekipa Kadroom

 

Kako postopek outplacementa poteka?

Izkušeni strokovnjaki iz področij izobraževanja, kadrovanja, psihologije in psihoterapije zagotavljamo udeležencem zaupno okolje, ki omogoča, da se osredotočijo na svojo prihodnost. Preko nas pridobijo različna strokovna znanja, spoznajo različne vire in orodja, kjer se lahko preko svojega spoznanja odločijo kakšne so njihove zaposlitvene želje in možnosti v prihodnosti.

Prepoznavanje notranjih virov omogoča udeležencem reševanje kritičnih vprašanj prestrukturiranja in obveščeno sprejemanje odločitev za doseganje zastavljenih ciljev. Skozi delavnice spoznavajo sebe in pod strokovnim vodenjem in delom s skupino postavijo zaposlitvene cilje.

Del delavnice je namenjen pridobivanju samozavesti posameznega udeleženca in skrbi za psihofizično moč, ter prepoznavanju in soočanju s stresom. Del delavnic pa je namenjen praktičnemu delu iskanja same zaposlitve skozi oči strokovnjakov na področju zaposlovanja, kot je priprava življenjepisa, priprava na razgovor, pregled trga dela, načini in možnosti mreženja.

Celotna delavnica je zasnovana na principu strokovnega individualnega in skupinskega podpornega dela, medsebojnega sodelovanja, kjer si posamezniki krepijo samozavest in se medsebojno spodbujajo na poti iskanja nove zaposlitve. Skupinska dinamika motivira tudi tiste udeležence, ki bi se sami težko lotili iskanja nove zaposlitve. Poleg tega so udeleženci znotraj skupine deležni veliko spodbude in podpore.

Vsakdo ne bo začel na istem mestu, zato se naša strokovna podpora prilagaja individualnim potrebam in se za vsakega udeleženca oblikuje prilagojen okvir dela.

Je možno težavo rešiti drugače?

Z razvojem kompetenc obstoječih zaposlenih je pogosto mogoče preprečiti postopke premeščanja in kadrovskih zamenjav.

 
 

6 korakov do novih zaposlitvenih možnosti

1
 
 

Spoznavanje
svojih zmožnosti

V procesu spoznavanje se udeleženci osredotočijo na prepoznavanje interesov, sposobnosti in motivacijskih dejavnikov s pomočjo različnih interaktivnih ocenjevanj in vaj (prednosti, dosežki, samoiniciativnost, pridobivanje povratnih informacij za samoocenjevanje, in odkrivanje najbolj ustreznega delovnega okolja na različnih delovnih področjih).

2
 
 

Možnosti
za razvoj

Osredotočenost na prepoznavanje, odkrivanje in raziskovanje talentov, kjer se udeleženci srečajo z realnostjo trga dela (raziskovanje več različnih kariernih poti, upoštevanje alternativ vključno s spremembo poklica, podjetniško pripravljenostjo in možnostjo upokojitve, izbira prednostnih kariernih možnosti za začetek načrtovanja in ukrepanja pri iskanju zaposlitve).

3
 
 

Oblikovanje lastne
blagovne znamke

Udeležencem pomagamo do prepoznave lastnih sposobnosti in talentov za edinstven vstop na trg dela ter opredelitve in opisa edinstvene prodajne točke ali osebne raznolikosti. Z ustvarjanjem in artikuliranjem močne osebne blagovne znamke, udeleženci razvijejo strategije za povečanje možnosti intervjujev in mreženja.

4
 
 

Priprava in
aktivacija

Udeleženci se v postopku Outplacement-a osredotočajo na načrtovanje in izvajanje zaposlitvenega akcijskega načrta, ki so ga izoblikovali do trenutka, ko začnejo vstopati na trg delovne sile.

5
 
 

Trženje
svoje znamke

Pomagamo jim poiskati tržne kanale in le-te v praksi tudi uporabiti. Poleg tega jim pomagamo tudi pri svojih kanalih z direktnimi kontakti na izbrana primerna podjetja.

6
 
 

Zaključevanje
procesa

Za zaključek se osredotočamo na razgovore, pogajanja in zaposlitev. Poleg omenjenega pa tudi na pripravo, prakso in optimiziranje predstavitve s povratno informacijo tako naših strokovnjakov, kot tudi podjetij s katerimi sodelujemo. Na čistem koncu sledi še 30-60-90 dnevni načrt za novo zaposlene za uspešno vključevanje v novo delovno okolje in nov cikel kariernega uspeha.

 
 
 

Ste v procesu restrukturiranja podjetja?

S Kadroom-ovimi postopki iskanja in selekcije ter razvoja kompetenc si zagotovite boljše temelje za nadaljni uspeh podjetja.

 

Krepitev
konkurenčnosti

Zaposlenemu, ki mu bo delo pri vas prenehalo, lahko na trgu dela konkurenčnost izboljšate tudi z omogočanjem razvoja specifičnih kompetenc, ki jih bodo potrebovali.

Psihološko - strokovno
mnenje o kandidatu

Zaposlenemu lahko v okviru procesa outplacement-a podarite tudi izdelavo psihološko - strokovnega mnenja, ki mu bo na trgu dela omogočila bistveno konkurenčno prednost.

Ponovno
zaposlovanje

Spomnite se na nas, ko boste ponovno zaposlovali. Edini na slovenskem trgu že v osnovnem paketu nudimo tri točkovni sistem preverjanja kandidatov.